น.ศ.โยธาเจ๋งเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 ทีม ในการแข่งขันโครงการ SSI4YE 2019

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการแข่งขันประกวดปริญญานิพนธ์ในโครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers หรือ SSI4YE 2019 จำนวน 9 ผลงาน จาก   6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.มหาวิทยาลับบูรพา 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 6.มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1.นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กล้าแห่งประเทศไทย 2.ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 3.นายณัฐพล สุทธิธรรม ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจเหล็กก่อสร้างบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจากการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษา 2 ทีม จาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ผลงานเรื่อง 1.การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนและแนวทางการป้องกันของโครงสร้างเหล็ก 2.การออกแบบ ตรวจสอบ และพัฒนาชั้นวางสินค้า ได้เข้ารอบแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ Best of The Best Senior Project Award ทั้ง 2 ทีม จากจำนวน 4 ทีม และได้รับทุนสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ ทีมละ 25,000 บาท ณ เอสเอสไอ (สำนักงานใหญ่) อาคารประภาวิทย์

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ