บทสัมภาษณ์คุณปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง นักศึกษาเก่า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 19

บทสัมภาษณ์คุณปริญญา ยมะสมิต
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
นักศึกษาเก่า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่เข้าเรียน 2521
อ่านเพิ่มเติม INSIDE MAGAZINE KMUTT ฉบับเต็ม

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า