บรรยายพิเศษจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยายพิเศษจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล สุทธิธรรม และทีมงาน จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จำนวน 70 คน  โดยมีหัวข้อเรื่อง เกี่ยวการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาอันเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งอนาคตและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย(มอก.) ตลอดจนบทสรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำโครงสร้างเหล็กมาใช้ในงานก่อสร้าง พร้อมกันนี้ได้มาแนะนำ น้องๆนักศึกษาพร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Structural Steel Improvement(SSI) for Young Engineers 2018เพื่อให้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-203

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร