บรรยายพิเศษหัวข้อ ประสบการณ์บริหารการก่อสร้าง โดย คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี จาก บริษัท เอเชีย แมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน  โดยนำประสบการณ์บริหารการก่อสร้าง ตลอด 50 ปีที่ทำงานมาแบ่งปัน ซึ่งมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยว 1.ประเภท ของงานก่อสร้าง 2. Job Description 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณ 4. ข้อมูลทางเทคนิคที่จะต้องรู้ 5. Softwareที่จะต้องรู้ 6. ความต้องการของตลาด (วิศวกรใหม่) และถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการบรรยาย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202 โดยมีบรรยายกาศเป็นแบบกันเอง

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า