บรรยายพิเศษ “การก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินในเขตเมือง” โดย ทีมวิศวกรบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ นายช่างสัญญา ถิรขจรวงศ์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร สายงานธุรกิจก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน และ นายช่างวรพันธุ์ ชูวงศ์เลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ และผู้จัดการงานวิศวกรรม และเทคนิค โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ สัญญาที่ 5   บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “การก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินในเขตเมือง” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม ข้อจำกัดและความซับซ้อนของการก่อสร้างในเขตเมือง แนวคิดการจัดการและเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างทั้งก่อนและระหว่างก่อสร้าง ขั้นตอนการวางแผน การจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

Categories: กิจกรรมภาควิชา