บรรยายพิเศษ “การก่อสร้างอุโมงค์ในดินอ่อน” โดย คุณอุทัย แย้มไสย  จาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ คุณอุทัย แย้มไสย  จาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “การก่อสร้างอุโมงค์ในดินอ่อน” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม ข้อพิจารณาหลัก การวางแผน และประสบการณ์การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินและสีส้ม

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร