บรรยายพิเศษ “การควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ภูเขา และ อุโมงค์ในดินอ่อน” วิศวกรอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญงานอุโมงค์ บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ คุณธนาสันต์ นพคุณ และคุณภัทรวรรณ มาลัยศรี วิศวกรอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญงานอุโมงค์   บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “การควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ภูเขา และ อุโมงค์ในดินอ่อน” ตามลำดับ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม การก่อสร้างและข้อพิจารณาสำหรับการควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่สายอีสาน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร