บรรยายพิเศษ การตรวจสอบเครื่องหมายจราจรในงานทาง - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บรรยายพิเศษ การตรวจสอบเครื่องหมายจราจรในงานทาง

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติจาก ดร.ฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง (ศิษย์เก่าโยธารุ่น 45) วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหัวข้อการตรวจสอบเครื่องหมายจราจรในงานทาง รวมถึงได้ทำการสาธิตและทดลองใช้เครื่องวัดการสะท้อนแสงของเส้นจราจรและป้ายจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า