บรรยายพิเศษ “การออกแบบและก่อสร้างอาคาร O-NES TOWER” โดย บริษัท นันทวัน จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก  คุณสุกฤต อนันตชัยยง คุณอัครเดช วัชรเขือนขันธ์     คุณกิตติ สุขสว่าง คุณพิษณุ สันป่าแก้ว และคุณปิติ มานิตกุล  จาก บริษัท นันทวัน จำกัด (THAI OBAYASHI CORPORATION LIMITED) ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบและก่อสร้างอาคาร O-NES TOWER” ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 40 คน ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Categories: กิจกรรมภาควิชา