บรรยายพิเศษ “การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)”

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจากายช่างสมพงษ์ บุญศิริ Senior Vice President นายช่างวณิช การุณยวนิช Assistant Manager นายช่างอำนาจ นามหอม นายช่างนพดล พรมวิชัยนายช่างราเมศวร์ สิ่งสิน และนายช่างกฤตธน กันทะโฮ้ง – Mining BU บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จัดบรรยายพิเศษ “การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)”ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้จากการโครงการทำเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเหมืองหงสา ประเทศลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร