บรรยายพิเศษ “ประสบการณ์การก่อสร้างอุโมงค์ในหิน” โดย คุณชวลิต ถนอมถิ่น  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ คุณชวลิต ถนอมถิ่น  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT)  ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “ประสบการณ์การก่อสร้างอุโมงค์ในหิน” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม ปัจจัยหลัก การวางแผน การเลือกวิธีก่อสร้าง อุปสรรค และประสบการณ์การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ และอุโมงค์ผันน้ำ ขนาดใหญ่ของประเทศ

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร