บรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีหัวเจาะงานอุโมงค์และข้อพิจารณา” โดย คุณบรรเจิด เอมนุช จากบริษัทเทอราเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ คุณบรรเจิด เอมนุช  บริษัทเทอราเทค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีหัวเจาะงานอุโมงค์และข้อพิจารณา” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม ชนิด การทำงาน กลไกหลัก ของหัวเจาะอุโมงค์  การวางแผน การเลือก อุปสรรค และประสบการณ์การก่อสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ของประเทศที่ใช้หัวเจาะ

Categories: กิจกรรมภาควิชา