บรรยายพิเศษ “เรื่องเงินต้องรู้ ฉบับเด็กจบใหม่” โดย คุณธนาธิป ศรีสุระ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณธนาธิป ศรีสุระ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “เรื่องเงินต้องรู้ ฉบับเด็กจบใหม่” โดยมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินเดือน/รายรับ การใช้บัตรเครดิต การวางแผนการลงทุนเบื้องต้น การวางแผนความเสี่ยงและการจัดการภาษี/การยื่นภาษีให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 20 คน ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Categories: กิจกรรมภาควิชา,งานศิษย์เก่า