บรรยายในโครงการเตรียม ความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร ครั้งที่ 3

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอขอบคุณ ดร.ปริญญ์ มฤทุสาธร จากกรมทางหลวงและวิทยากรจาก บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายในโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร Navigating the Path to Professionalism in Civil Engineering ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566

Categories: ข่าวสาร