บริษัท 27 วิศวกรรม มอบทุนการศึกษาแก่ นศ.โยธา

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด โดยคุณพรเทพ ลำธารวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 2 ทุน ทุนละ50,000. บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ นายเจตนิพัท์ วงส์อภัย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 และนายสนั่น พิรุณจินดา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ ทุนการศึกษานี้ ไม่มีข้อผูกมัดใดใด มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีบรรยากาศเป็นแบบกันเองและเรียบง่าย

Categories: ข่าวสาร,ทุนการศึกษา