บริษัท 27 วิศวกรรม มอบทุนการศึกษาแก่ นศ.โยธา 2566 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัท 27 วิศวกรรม มอบทุนการศึกษาแก่ นศ.โยธา 2566

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด โดยคุณพรเทพ ลำธารวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 จำนวน 1 ทุน ทุนละ50,000. บาท ให้แก่ นายทนงศักดิ์ ตากุล นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ ทุนการศึกษานี้ ไม่มีข้อผูกมัดใดใด มอบให้นักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมและจิตอาสาดีเด่น มีความประพฤติเหมาะสม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีบรรยากาศเป็นแบบกันเองและเรียบง่าย

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า