บริษัท 27 วิศวกรรม มอบทุนการศึกษาแก่ นศ.โยธาประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด โดยคุณพรเทพ ลำธารวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 25,000. บาท ให้แก่ นายปิยะวัฒน์ สิทธินามสุวรรณ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ ทุนการศึกษานี้ ไม่มีข้อผูกมัดใดใด มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาให้แก่ทางบริษัทฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้บรรยากาศเป็นแบบกันเองและเรียบง่าย

Categories: ข่าวสาร,ทุนการศึกษา