ประกาศตารางสอบวิชา CVE 401

กำหนดการ: วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น.

สถานที่: ห้องเรียน C04-202, C04-204 และ C04-205 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หมายเหตุ โปรดเตรียมเอกสารสำหรับเข้าสอบให้พร้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://ce.kmutt.ac.th/?page_id=359 


ตารางสอบกรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1uMyCQYpwcoHlksiwdWSHluE14X0gZjWX/view?usp=sharing

Categories: Uncategorized