ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ 27/2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 18 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ 27/2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 18

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ กรอกแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ที่ลิ้งก์ https://forms.gle/UPgqxipKbs1iAJnN7 และอัพโหลดแบบฟอร์มตอบรับที่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยผู้ปกครองต้องเซ็นชื่ออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ลิงก์ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ข้างต้น

แบบฟอร์มตอบรับโครงการเข้าค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 18

หมายเหตุ : สแกนแบบฟอร์มตอบรับผ่านเครื่องสแกนเนอร์ ไฟล์นามสกุล PDF หรือ ถ่ายรูปให้สามารถมองเห็นข้อความได้ชัดเจน ขนาดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น

Categories: ประกาศ