ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ 23/2565 เรื่อง รายชื่อนักเรียนโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 16 และรุ่นที่ 17 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2566

Categories: ประกาศ