ประกาศรับสมัครงาน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ตำแหน่ง

ด้วยโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา
และตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัคร
ส่งไฟล์สแกนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครมายังอีเมล : jittaret.dam@mail.kmutt.ac.th

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โครงการฯ จะแจ้งผลและติดติอกลับเพื่อเรียกสอบ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลภายในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม 095-5416265 (คุณจิตเรศ)

ใบสมัครผู้จัดการโครงการ

ใบสมัครนักบริหารงานทั่วไป

 

Categories: ประกาศ