ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ช่องทางส่งเอกสารมายังภาควิชาฯ

หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาทำการส่งเอกสารมายังที่ภาควิชาฯก่อน เพื่อให้คณะกรรมตรวจสอบและคัดเลือกก่อน
รับสมัคร 3-15 สิงหาคม 2565
คัดเลือก 1ุ6-18 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อ+เข้าไปกรอกระบบ NEW ACIS 19-22 สิงหาคม 2565

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ