ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565

น้องๆที่มีรายชื่อตรวจสอบอีเมล์และข้อความจากส่วนคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 21 มค. 2564

Categories: ประกาศ