ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2566

 

เอกสารไฟล์ PDF

Categories: ประกาศ