ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2566

 

เอกสารเพิ่มเติม

Categories: ประกาศ