ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TETET) ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป

📢 TETET สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป รอบเดือน เมษายน 2565 (For graduated students and others)
.
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป
.
📆จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 จำนวน 1 รอบสอบ (***รับจำนวนจำกัด***)
The test will be administered on April 24, 2022 (**Limited seats**)
🕰เวลาสอบ 13.30 – 16.30 น.
💵 มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท (Test fee: 800 per person)

📌ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://sola.kmutt.ac.th/tetet/
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เวลา 9.00 น. (หรือปิดทันทีในกรณีที่นั่งเต็มจำนวนก่อนวันปิดรับสมัคร)
The test registration system will be opened on March 28, 2022 at 9.00 am. (or until the seats are fully booked).

📃ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 65 เป็นต้นไป
(The name list of eligible applicants will be announced on April 19, 2022.)
.
📍 หมายเหตุ การจัดสอบอาจมีการเลื่อนหรือยกเลิก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
🚫( The test administration might be postponed or canceled depending on the COVID-19 pandemic.)
.
‼️⚠️รบกวนทุกท่านอ่านข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ณ ปัจจุบัน ก่อนทำการสมัคร
https://www.facebook.com/943868299085439/posts/2157790997693157/?d=n

📫 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793
อีเมล: benjama.nam@kmutt.ac.th
หรือ Inbox https://th-th.facebook.com/TETET.KMUTT/

Categories: ประกาศ