ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมอบรมฟรี สำหรับนักศึกษา เป็นโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 3 โปรแกรม (VISSIM, VISWALK, VISUM)

ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมอบรมฟรีสำหรับนักศึกษา เป็นโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมขนส่ง 3 โปรแกรม (VISSIM, VISWALK, VISUM)
 
ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเรียนออนไลน์ สำหรับน้องๆ นักศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียดและสมัครที่ลิงก์ด่านล่างนี้
– Vissim: 16+17 March 2022
– Viswalk: 18 March 2022
– Visum: 12+13 April 2022
 
Traffic and transport students, this one is for you
 
Last year’s PTV Academic Exercises were very well received, so we are going for a second shot: In half day sessions we guide you through PTV’s mobility solutions and answer questions from a students perspective. Use the opportunity to get hands-on tips and benefit from our experienced training experts. What you need to know in brief:
 
The trainings are in English only
It is for free
Every course consists of two half day sessions
Do not forget to add a valid student proof when registering
 

Categories: ประกาศ