ประชาสัมพันธ์คำแนะนำและกำหนดการยื่นคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาผ่านระบบ New ACIS ประจำปีการศึกษาที่ 2566 สำหรับนักศึกษาทุกระดับ

ประชาสัมพันธ์คำแนะนำและกำหนดการยื่นคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาผ่านระบบ New ACIS ประจำปีการศึกษาที่ 2566 สำหรับนักศึกาาทุกระดับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Categories: ประกาศ