ประชาสัมพันธ์ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (Civil Engineering Camp 17th)

ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
Civil Engineering Camp 17th
วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2565
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม 5 หรือ ม 6 หรือเทียบเท่า
นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายมีสิทธิได้รับ โควต้าการเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
-กิจกรรมบรรยาย และ workshop โดย อาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
-เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
-ดูงานก่อสร้างนอกสถานที่
-กิจกรรมสันทนาการ
-เข้าพัก ที่โรงแรม Heliconia House https://heliconiahouse.kmutt.ac.th
รับสมัครถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าค่ายภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565
สมัคร online และ ยื่น portfolio
สนับสนุนโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

Categories: ประกาศ