ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ในการติดต่อภาควิชาฯ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ในการติดต่อภาควิชาฯ

📢📢ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
📍การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ (ตรี โท เอก)
📍ลิงก์สำหรับนักศึกษาส่งเอกสารใบคำร้อง และเอกสารอื่นถึงภาควิชาฯ
https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 เริ่มใช้ 2/2563 เป็นต้นไป 🤍

Website: https://ce.kmutt.ac.th
FB: CIVIL KMUTT
Instagram: CEKMUTT
LINE Official Account: @CEKMUTT

 

Categories: ประกาศ