ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2565

สามารถสมัครได้ที่ (ลิงก์สำหรับสมัคร) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 กรกฏาคม 2565

 

หมายเหตุ :  ให้นักศึกษาส่งเอกสารมายังลิงก์ที่กำหนด เพื่อพิจารณาอนุมัติจากทางภาควิชาฯก่อน

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ