ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดเปิดให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ในภาคการศึกษาที่ 2/2564

รอ 💻 เราอยู่ใช่มั้ย มาแล้วว!!
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)💻
ในภาคการศึกษาที่ 2/2564
กรอกแบบฟอร์มได้แล้ววันนี้ที่ https://forms.office.com/r/r5KrPUXYXP
เริ่มยืมได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
โดยนักศึกษาขอยืมและรับเครื่องด้วยตนเอง ณ สำนักหอสมุด มจธ. บางมด
*ยืมได้ 1 คน/ 1 เครื่อง ระยะเวลาการยืม 2 เดือน
KMUTT library provides computer notebook loan service in the 2nd semester of academic year 2021
Students can borrow and grab notebook at KMUTT library, KMUTT, Bangmod.
On Monday 17 January 2022
*1 person / 1 device, borrowing period 2 months

Categories: ประกาศ