ประชาสัมพันธ์หลักสูตร อบรม”พื้นฐานการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคาร”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ได้กำหนดจัดอบรม
หลักสูตร “พื้นฐานการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคาร” ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-8303-4 , 089-412-7769
หรือ Email : f-kmutt@hotmail.com
สมัครเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่ : https://forms.gle/LwkKAnf596ppabHr7 หรือ สแกน QR Code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับ

Categories: ประกาศ