ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบวิชา CVE402 และการส่งเอกสารต่างๆ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

กำหนดวันสอบ CVE 402 Civil Engineering Capstone Project
ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
การส่งเล่มและบทความรวมถึงเอกสารต่าง ๆ ภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
(จะแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้ง)
ส่วนระบบการสอบจะประกาศให้ทราบต่อไป

Categories: ประกาศ