ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ อีกจำนวน 30 เครื่อง

เนื่องจากสำนักหอสมุดได้รับมอบหมายให้จัดสรรคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ที่มหาวิทยาลัยซื้อมาให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนออนไลน์ ตอนนี้มีคอมพิวเตอร์เหลือจำนวนหนึ่ง จึงสอบถามมาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสอบถามนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน และไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ โดยมีโควต้าให้คณะฯ อีกจำนวน 30 เครื่อง
– นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งเครื่องให้
– นักศึกษาที่อยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑลนัดรับเครื่องที่มหาวิทยาลัย จะแจ้งวัน-เวลา และสถานที่ให้ทราบต่อไป
– ประกาศและเงื่อนไข https://drive.google.com/file/d/1eEkFnjCP8ct4s3w_ShFzyqdtYI7fGfT3/view?usp=sharing

ทั้งนี้ หากมีนักศึกษาสนใจให้กรอกรายละเอียด (ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่) ดังลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fITkcBQUPo8waVPE9ySeceaI1gOEgthT20-qh9BYEbw/edit?usp=sharing ภายในวันเสาร์ที่ 11 ก.ย. 64 เวลา 12.00 น. เพื่อคณะฯ รวบรวมข้อมูลส่งสำนักหอสมุดต่อไป

หมายเหตุ : เนื่องจากโน้ตบุ๊กมีจำกัด นักศึกษาที่ลงชื่อก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน

Categories: ประกาศ