ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TETET) วันที่3/4/64

ประชาสัมพันธ์ รอบสอบฟรี สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา เท่านั้น

สอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***ที่นั่งจำนวนจำกัด***

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 3-19 มีนาคม 2564

รอบสอบวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.30-11.30 น.
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์
**รอบเดียวเท่านั้น**

สมัครได้ที่ http://sola.kmutt.ac.th/tetet/index.php?q=graduatenormal ตามวัน เวลาที่กำหนด

Categories: ประกาศ