ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลา“ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ให้เพิ่มเติมได้อีก 1 เดือน ถึงเดือน มิถุนายน 64

Final Call !!ขยายเวลาขอรับทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พ.ค. 64 เป็นวันสุดท้าย

นศ.วิศวกรรมโยธาสมัครได้ที่ https://forms.gle/cdAY2GxE9C6GCb5e8

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ