ประชาสัมพันธ์ “งานกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 14-21 มกราคม 2562

รายละเอียดโครงการ: https://drive.google.com/file/d/1XiAlCso7Ve-vF1KHkvXypiyRUs7ktaxv/view?usp=sharing

::คำชี้แจง::

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เสียค่าใช้จ่ายคนละ 250.- บาท
 2. ท่านจะได้รับเสื้อและกางเกงกีฬา 1 ชุด และมีสิทธิ์เข้างานเลี้ยงสังสรรค์
 3. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561และกรุณาชำระเงินภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 4. ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลไซส์เสื้อ และการชำระเงิน กรุณาติดต่อสำนักงานโครงการที่ท่านสังกัด
 5. ผู้ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา
  • โครงสร้าง + คอนกรีต: คุณเพ็ญพิชชา (คุณน้ำ) T 02-470-9158
  • ขนส่ง + เทคนิคธรณี: คุณพชวรรณ (คุณอุ้ย) T 02-470-9155
  • ทรัพยากรน้ำ: สนง.ภาควิชา พี่แอม T 02-470-9135
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา: คุณจิราพร (คุณเอียด) T 02-470-9313
  • สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง: คุณอริสา (คุณอาย) T 02-470-8313
 6. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ติดต่อกับผู้ประสานงานแต่ละชั้นปีโดยตรง

หมายเหตุ: ขนาดมาตรฐานไซส์เสื้อจะเหมือนกับเสื้อที่ใช้ในโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ปี 2561

SCAN ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 สำหรับบัณฑิตศึกษาภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น

URL: https://goo.gl/forms/38rRTwMe2Kyb9wk02

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ประกาศ