ประชาสัมพันธ์ “ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์ “ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต หรือภัยพิบัติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา ในกรณีที่ครอบครัวประสบอุบัติภัยต่างๆ
ติดตามรายละเอียดทุนได้ที่ เพจ Faculty Of Engineering,KMUTT
ติดต่อสอบถาม
งานกิจการนักศึกษาคณะวิศวฯ เบอร์โทร 02-470-9017

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ