ประชาสัมพันธ์ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครวิศวกร 10 ตำแหน่ง

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้างที่เชี่ยวชาญด้านอาคารสูง

เปิดรับสมัครตำแหน่ง
– Junior Engineer จำนวน 10 ตำแหน่ง
สำหรับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา หรือยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำงาน
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
เพื่อเรียนรู้งานใน 4 แผนก คือ Site Engineer , Cost Control Engineer, Estimate Engineer, และ Procurement Engineer ก่อนที่จะลงหน่วยงานจริง

– เปิดรับสมัคร 1-31 พฤษภาคม 2564

– ทดสอบและสัมภาษณ์ ภายในเดือน มิถุนายน 2564

– เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2564

#ติดต่อสอบถาม
คุณอัญชลี ผลพรหม
Syntec Construction Public Co., Ltd.
อาคาร SSP Tower 1 เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2381-6333 ต่อ 5160
โทรสาร : 0-2711-5167
อีเมล : recruit@synteccon.com

Categories: ประกาศ