ประชาสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด รับสมัครวิศวกรโยธา

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด
รับสมัครวิศวกรโยธาปริญญาตรี ถ้ามีความชำนาญด้านการทำแบบจำลอง ABAQUS ANSYS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนประมาณ 20,000 – 24,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
สามารถติดต่อส่ง CV
คุณณัฐพล สุทธิธรรม (Assistant Vice President)
email : nuttapons@ssi-steel.com

Categories: ประกาศ