ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Civil Engineering Camp18 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Civil Engineering Camp18

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 ตุลาคม 2566
https://forms.gle/i5JM3L4D5s5x4e7B8

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Categories: ประกาศ