ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4

Online Training
หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วยคะแนน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ มากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับ Safety Card
โดยนักศึกษาสามารถติดต่อรับ Safety Card ได้ที่ภาควิชาของท่าน
เพียงแสดงเกียรติบัตรดิจิทัลที่ได้รับทางอีเมลล์ที่ท่านได้ทำแบบทดสอบ
กับเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
————————————————————————
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4
ลิงค์ : http://tiny.cc/e8c2uz
หลักสูตรเปิดให้เรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม 2564
————————————————————————
ศึกษาบทเรียนในเอกสารและสื่อวีดีโอให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบ
และผู้เรียนต้อง Log in ผ่าน @mail.kmutt.ac.th เท่านั้น
ตั้งใจเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเอง

Categories: ประกาศ