ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาป.โท-เอก และนักวิจัย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่บัตร Safety Card หมดอายุ

เนื่องจากภาควิชาวิศวกรรมโยธามีนโยบายไม่ให้นักศึกษาที่ไม่มีบัตร Safety Card เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
จึงขอเชิญนักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
หรือนักศึกษาที่ Safety Card หมดอายุ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

 

Categories: ประกาศ