ประชาสัมพันธ์ อบรม “การบริหารโครงการก่อสร้าง” อบรมสัมมนาออนไลน์ #ฟรี #PDU

อบรมสัมมนาออนไลน์ #ฟรี #PDU

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด

จัดการอบรม หัวข้อ
“การบริหารโครงการก่อสร้าง”

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากรให้เกียรติมาบรรยาย
ดร. สุทธิ ภาษีผล
อาจารย์พิเศษ โครงการวิศวกรรม
และการบริหารการก่อสร้าง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลิงก์เข้าฟังการบรรยาย https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2814490551

Categories: ประกาศ