ประชาสัมพันธ์ โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่13

โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 13
ระหว่างวันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2561
นักเรียนระดับมัธยมปลาย ม.5 – ม.6 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานผลการศึกษาใน ระดับมัธยมปลาย มายังภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
(โครงการ Civil Camp รุ่นที่ 13)

หรือสามารถส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 (ตึกตรงข้าม 7-11)

รายละเอียดโครงการ Civil Camp รุ่นที่13

แบบฟอร์มสมัคร Civil Camp รุ่นที่13

Categories: ประกาศ