ประชาสัมพันธ์ โครงการ SSI for Young Engineers 2021 (SSI4YE 2021)

📌📌 ประชาสัมพันธ์ โครงการ SSI for Young Engineers 2021 (SSI4YE 2021) 📌📌
——————-
สำหรับปี 2021 นี้ การดำเนินการเข้าจัดกิจกรรมของพี่ๆ ทีมงาน เกิดความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และนำเสนอโครงการประกวดปริญญานิพนธ์กับน้องๆ ตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้ในขณะนี้ครับ เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19
.
แต่ อย่างไรก็ดี น้องๆ ที่สนใจจะส่งปริญญานิพนธ์เข้าประกวดกับโครงการ SSI4YE 2021 ก็สามารถส่งเข้ามาได้เรื่อยๆ จนถึง 15 พฤศจิกายน 2564 นะครับ

ช่องทางการส่งใบสมัคร

inbox: m.me/SSI4YE หรือ
email: pawits@ssi-steel.com
.
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการอย่างละเอียด
https://bit.ly/3vSqczZ

——————-
โดย กติกาง่ายๆ ของเราเพียงข้อเดียว ก็คือ

1. หัวข้อปริญญานิพนธ์ของน้องๆ ที่ทำการศึกษา จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน หรือ flat steel product เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil) เหล็กแผ่นหนา (steel plate) หรือ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเหล็กทรงแบน เช่น ท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เหล็กรูปพรรณเชื่อมประกอบ
——————-
รางวัลสำหรับน้องๆ ที่ส่งผลงานเข้าประกวด มีดังนี้

1. ทุนการศึกษา จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท (ให้กับน้องๆ ที่ส่งเข้าประกวดและผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเรา)

2. ใบประกาศนียบัตร SSI for Young Engineers สำหรับน้องๆ ทุกคนที่ส่งผลงานเข้าประกวด

3. ทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล SSI4YE สำหรับทีมได้รับคัดเลือกให้เป็น Best of The Best Senior Project สำหรับปี 2021

รวมเป็นทุนการศึกษาสูงสุด 50,000 บาท !!! สำหรับน้องๆ ที่ผลงานได้รับเลือกให้เป็น Best of The Best Senior Project กับเรา

Categories: ประกาศ