ประชาสัมพันธ์ AP เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียน BIM ออนไลน์ได้ฟรี

⚙เรียน ออนไลน์ฟรี !!
สำหรับน้อง ๆ
วิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม ทุกชั้นปี
ที่มีความสนใจเรียนรู้เรื่อง BIM
.
AP เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียน BIM ออนไลน์ได้ฟรี
เพื่อเติมเต็มศักยภาพด้านวิศวกรรมตามมาตรฐานของ AP
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครเรียนง่าย ๆ ที่บ้าน
โดยใช้เวลาเรียน แค่ 7 ชั่วโมง
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและเรียนได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น !!
สมัครได้ที่
คลิก ➤ https://bit.ly/3gk8rF9

Categories: ประกาศ