ประชุม “การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการจราจรและทางเท้าในบริเวณถนนพุทธบูชา” - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชุม “การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการจราจรและทางเท้าในบริเวณถนนพุทธบูชา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้จัดการประชุม “การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการจราจรและทางเท้าในบริเวณถนนพุทธบูชา” โดยมีอาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี มจธ. ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดการประชุม และมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลหลัก โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้มาร่วมประชุมประมาณ 30 คน ทั้งที่เป็นชาวบ้านซึ่งตัวแทนภาคประชาชน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและจราจร สจส. กทม. วิศวกรโยธา ฝ่ายเทศกิจจากเขตทุ่งครุ และสารวัตรจากสถานีตำรวจนครบาล เขตราษฎร์บูรณะ หลังจากประชุมหารือเสร็จสิ้นได้รับเกียรติจาก รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้เกียรติมากล่าวปิดงาน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 4

Categories: กิจกรรมเพื่อสังคม,ข่าวสาร