ประมวลภาพกิจกรรมถ่ายรูปหมู่ภาควิชา ในงานปัจฉิมนิเทศ 2561 “The Lover”

ประมวลภาพกิจกรรมถ่ายรูปหมู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในงานปัจฉิมนิเทศ 2561 “The Lover” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
ณ โรงยิม อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนานาชาติ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในครั้งนี้ด้วย จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. | เครดิตภาพ: สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


#ปัจฉิมนิเทศ61 #thelover #วิศวกรรมศาสตร์ #มจธ#วิศวบางมด

Categories: ข่าวสาร